Juridische opmerking:

Sunland

In overeenstemming met WET 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), worden gebruikers via deze juridische kennisgeving geïnformeerd dat de eigenaar van deze website es Rent a flat Spain SL (e-mail : info@sunlandspain.com)

ENGAGEMENT VOOR VERTROUWELIJKHEID EN GEGEVENSBESCHERMING

In het kader van de organieke wet 15/1999, betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de gegevens die in onze formulieren worden verzameld, zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand waarvan het enige doel is om aan uw verzoeken te voldoen. Ze zullen in geen enkel ander geval voor enig ander doel worden gebruikt, noch zullen ze in elk geval aan derden worden verstrekt, in overeenstemming met de principes van bescherming van persoonsgegevens van LORTAD (organische wet 15/1999, van 13 december).

RECHT VAN VERZET, CORRECTIE EN BIJWERKEN VAN GEGEVENS

"Volgens artikel 5 van de organieke wet 15/99 betreffende de bescherming van persoonsgegevens wordt de natuurlijke persoon die eigenaar is van de gegevens die in dit document worden vereist, geïnformeerd over het bestaan van een database die eigendom is van Sunland, waarvan het deel zal uitmaken. Door onze formulieren te verzenden, stemt u uitdrukkelijk in met het doorgeven van uw gegevens aan RENT-A-FLAT Spain SL (info@sunlandspain.com) en aan iedereen die samenwerkt met RENT-A-FLAT Spain SL (info@sunlandspain.com ) bij het verlenen van deze diensten". Het recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet kan worden uitgeoefend door te verwijzen naar Rent a flat Spain SL (info@sunlandspain.com), verantwoordelijk voor de behandeling, op basis van de bepalingen van de huidige wetgeving. "

{beeld-pan}

Nieuw Bouwen

Prijs verminderd

Laatste Aanbiedingen

In de Kijker Woningen