Privacybeleid

In overeenstemming met LOPD 15/1999 en LSSI-CE 34/2002, informeren we de geïnteresseerde persoon dat de persoonlijke informatie die vrijwillig is verstrekt, inclusief het e-mailadres, zal worden opgenomen in een geautomatiseerd eigendomsbestand en onder de verantwoordelijkheid van RENT-A - FLAT Spain SL (info@sunland.com) Na het verzenden van informatie geeft u toestemming voor het uitdrukkelijke gebruik van dezelfde gegevens voor het uitvoeren van periodieke communicatie, inclusief die voor e-mailrouting, die u moet uitvoeren. Sunland informeert u per brief aan Sunland over het recht op inzage, rectificatie, verzet en annulering van deze informatie.

VOORWAARDEN

In overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende informatiediensten en elektronische handel (LSSI-CE), informeren we alle klanten en gebruikers van de site door middel van deze juridische kennisgeving dat de eigenaar van deze site de post is: commercieel adres van : RENT-A-FLAT Spanje SL (info@sunland.com)

VERTROUWELIJKHEID EN GEGEVENSBESCHERMING

In overeenstemming met wet 15/99 (organische wet) betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij u dat de gegevens die u ons verstrekt, worden opgeslagen in een database waarvan de eigenaar Sunland is en met als doel te handelen in het belang en in overeenstemming met met uw verzoek. . In geen geval zullen deze gegevens voor andere doeleinden aan derden worden verstrekt. Dit is in overeenstemming met de gegevensbeschermingswet van LORTAD (organische wet 15/1999, 13 december)

RECHT VAN BEZWAAR TEGEN CORRECTIE EN BIJWERKEN VAN GEGEVENS

Volgens art. 5 van organieke wet 15/99 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij de persoon die over de in dit document gevraagde informatie beschikt over het bestaan van een database die eigendom is van RENT-A-FLAT Spain S.L. (info@sunland.com) waar persoonsgegevens worden opgeslagen. Door uw gegevens over te dragen naar onze formulieren en naar het document, begrijpt u en geeft u toestemming voor de uitdrukkelijke communicatie van deze informatie aan RENT-A-FLAT Spain S.L. (info@sunland.com), evenals derden die namens hen voor ons werken. Het recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet kan worden uitgeoefend door RENT-A-FLAT Spain S.L. (info@sunland.com) een e-mail aan een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Nieuw Bouwen

Prijs verminderd

Laatste Aanbiedingen

In de Kijker Woningen